Lærende ledelse - skolelederens rolle i å utvikle en profesjonell læringskultur

Om kurset

Hvor og når?
torsdag 11. mars
kl. 14:00 – 16:00

Påmeldingsfrist

03.03.2021

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Hvordan kan skoleledelsen utvikle en profesjonell læringskultur som bidrar til elevenes læring og utvikling? Nettkurset er gratis for medlemmer, ikke-medlemmer betaler kr 250.

Målgruppe: Skoleledere
Pris: Gratis for medlemmer, kr 250 for ikke-medlemmer

Ifølge læreplanverket er det ultimate målet for skoleledelsen å utvikle en profesjonell læringskultur som bidrar til elevenes læring og utvikling.

En viktig forutsetning for å utvikle en reell profesjonell læringskultur er kompetanse i refleksiv praksis. Selv om det finnes flere profesjonsfellesskap som har samarbeidstid, er det dessverre ikke selvsagt at samarbeidet er hverken lærende eller reflektert.

Skolelederen har en viktig rolle som relasjonsbygger ved å bidra til at kulturen er preget av tillit og åpenhet, og dette kan forsterkes gjennom at skoleledere selv er lærende i sin ledelse av læring i skolen.

Kursets målsetting:
I kurset vil vi presenterer forskning og teori som viser hvordan og hvorfor ledere kan bidra til å bygge en profesjonell læringskultur gjennom å være bevisst egen kommunikasjon og verdier i sin deltakelse i læreres læring.

En grunnleggende antakelse som danner fundamentet for dette kurset er at dersom ledere er åpen for læring og samtidig klarer å utfordre egne og andres handlingsteorier, kan ledere gjennom å fokusere på egen adferd bidra til en profesjonell læringskultur og bedre problemløsning.

Innhold og arbeidsmåter:
Lærende ledelse – hva innebærer det?
- Betydningen av å utfordre egne og andres handlingsteorier
- Fra profesjonsfellesskap til et profesjonelt læringsfelleskap
Hvorfor skal lærende ledelse føre til utvikling av en profesjonell læringskultur.
- Lærende ledelse i et selvbestemmelsesperspektiv
Kurset vil være en veksling mellom foredrag og refleksjonsoppgaver.

Presentasjon av kursholderne:
Ide Katrine Birkeland er akademisk programdirektør for utdanningsledelse og førsteamanuensis i kommunikasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Hun er også fagansvarlig for lærende ledelse i Skandinavia. Ide Katrine er co-leder ved Senter for innovasjon i utdanning, som forsker på utdanningsledelse og leverer ledertrening til skole- og barnehageledere på alle nivå. For tiden sitter Ide Katrine i programstyret for Evaluering av Implementering av Rammeplanen, som er et forskningsprosjekt initiert av Utdanningsdirektoratet.

Anne Berit Emstad er innovasjonsleder ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Stillingen er knyttet til universitetsskolesamarbeidet i Trondheim, og hennes oppgaver er i stor grad relatert til FoU-prosjekter knyttet til skole og lærerutdanning, som foregår i samarbeid mellom skole og universitet. Hun har doktorgrad innen skoleledelse og forsker på ledelse og skoleutvikling, lærerutdanning og nyutdannede lærere, men er også aktiv innen kulturskolerelatert forskning.