Kroppsøvingsfaget – Nye praksiser og muligheter

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 21. okt. kl. 14:00 - tirsdag 02. nov. kl. 14:00
Påmeldingsfrist

07.10.2021

Pris

500,- (medlem)

1 000,- (ikke-medlem)

300,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Marianne Olsen Brøntveit
E-post: marbro@udf.no
Telefon: 90028789

Med ny læreplan er det kommet nye retninger for kroppsøvingsfaget. Og diskusjonene om hvorvidt idrett skal nedtones og hvilke vurderingspraksiser som gjelder har vært mange. Hva er de nye retningene for kroppsøvingsfaget og hvordan kan idrett og idrettsfaglighet finne sin plass i nye målsettinger og vurderingsformer?

Gruppepris for dette kurset:
1500,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
2000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Kurset avholdes digitalt på Zoom 21. oktober og 2. november, begge dager fra kl. 14.00 til 16.00.

Kursets målsetting:

Kurset gir deg kunnskap om hva som kjennetegner undervisnings- og vurderingspraksis i kroppsøving, men også kunnskap om alternative måter å undervise og vurdere på i faget.

Innhold og arbeidsmåter:

Dag 1:

  • Hva vet vi om det som skjer i kroppsøvingsfaget? Innledning om kunnskapsgrunnlaget som bakgrunn for samtale og refleksjon
  • Hvordan kan vi forstå det som skjer i kroppsøvingsfaget? Et historisk riss som bakgrunn for å forstå nå-situasjonen

Dag 2:

  • Alternative undervisnings- og vurderingsmetode i kroppsøving
  • Pedagogiske modeller med samarbeidslæring som eksempel
  • Q&A: Tid avsatt til spørsmål fra kursdeltagerne

Forventning til deltakerne:

Vi ønsker at deltakerne gjør følgende forberedelser:

Før dag 1 - Tenk gjennom disse spørsmålene

  • Hva mener du kroppsøvingsfaget skal være i norsk skole, og hvorfor det?
  • I hvilken grad reflekterer dette undervisnings- og vurderingspraksisen ved deres skole?
  • Basert på din kunnskap om hvordan faget utøves: Hva er bra og hva mener du er utfordringer i faget, og hvorfor?

Før dag 2: Les følgende blogginnlegg:

Presentasjon av kursholderne:

Lars Bjørke er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Lars har bakgrunn som lærer i grunnskolen og jobber i dag på lærerutdanningen. Lars sin hovedinteresse er knyttet til praksisnær forskning og alternative undervisningsmetoder i kroppsøving.

Erik Aasland er tilsatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Aasland har flere års erfaring som idretts- og kroppsøvingslærer i videregående skole, og har jobbet flere år som lærerutdanner i kroppsøving ved OsloMet. I sin doktorgrad var han opptatt av å undersøke hvordan og hvorfor undervisningspraksis i kroppsøving utøves slik den gjøres.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.