Foreldresamarbeid – hvordan forebygge mobbing og åpne utfordrende relasjoner?

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 25. nov. kl. 14:00 - 16:00
Pris

500,- (Ikke-medlem)

250,- (Medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Målet med kurset er å vise hvordan ansatte i barnehagen kan forebygge og tilrettelegge for en raus og fleksibel samarbeidskultur med foreldre i arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø. Kurset avholdes digitalt på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.

Godt samarbeid mellom foreldre og ansatte i barnehagen er avgjørende for et trygt og godt barnehagemiljø for alle barna i barnehagen. Når samarbeidet er basert på tillit og dialog er dette forebyggende for mobbing i barnehagen. Når barn opplever mobbing i barnehagen, er dette utfordrende både for foreldre og ansatte. Da kan dialogene stoppe opp, og virksomme tiltak komme i skyggen av behovet for å forsvare egen rolle som foreldre eller ansatt.

Det finne mye forskningsbasert kunnskap om hvordan en kan forebygge et godt foreldresamarbeid, åpne fastlåste relasjoner og legge til rette for en samarbeidskultur som er raus og fleksibel for et trygt og godt barnehagemiljø.

Kursets målsetting:
Målet med kurset er å vise hvordan ansatte i barnehagen kan forebygge og tilrettelegge for en raus og fleksibel samarbeidskultur med foreldre i arbeidet for et trygt og godt barnehagemiljø.

Kurset vil anvende forskningsbasert kunnskap sammen med konkrete eksempler fra barnehagens samarbeids-hverdag.

Innhold og arbeidsmåter:
Hovedvekt på forelesningsformen. To «stopp» underveis der spørsmål og refleksjoner fra chat løftes inn i «fellesrommet» der deltakerne får mulighet til å kommentere og drøfte innspill. Kurset avholdes digitalt på Zoom.

Presentasjon av kursholder:
Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag ved Universitetet i Agder på institutt for pedagogikk. Hun har jobbet i skole og barne- og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt inn i forhold til barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer.

Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt en flere bøker og artikler der tematikken er atferd, læringsmiljøutvikling og psykisk helse.

Kursholder

Avbildet: Ingrid Lund
Ingrid Lund

professor, Universitetet i Agder