Hvordan utvikle elevers skrivekompetanse?

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 28. sep. kl. 14:00 - 16:00
Pris

250,- (medlem)

500,- (ikke-medlem)

150,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Marianne Olsen Brøntveit
E-post: marbro@udf.no
Telefon: 90028789

Har du elever som vegrer seg for å sette i gang med skriftlige oppgaver? Elever som ikke lenger utvikler egen tekstskaping? Hva gjør du da? I dette foredraget får du situasjonsbeskrivelser som viser hvordan pedagogisk bruk av IKT lar elever med ulik mestringsgrad både vise og utvikle sin skrivekompetanse.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Kursets målsetting:
I dette kurset får du konkrete eksempler på hvordan du kan tilrettelegge undervisningen slik at elever med ulik skrivekompetanse opplever mestring og videreutvikler sin tekstskaping. Her får du verktøy for å gjennomføre skriveoppgaver i klasser med stort faglig sprik. Vi setter også ord på hva som kjennetegner det inkluderende klasserommet.


Innhold og arbeidsmåter:
Hege leder oss gjennom et foredrag som dekker prinsippene bak det inkluderende klasserommet. Hun viser konkrete eksempel fra klasserommet, og oppgavetyper og arbeidsmetoder du kan ta i bruk i morgen. Du får gjenkjennbare situasjonsbeskrivelser med tips som gjør undervisningen tilgjengelig for flere elever, og du får ideer til hvordan elever som vegrer seg også kan vise sin kompetanse. Alle lærere er skrivelærere, også lærerne i kunnskapsfag. Hovedpunkt:
- Inkluderende klasserom
- Pedagogisk bruk av IKT (det gis eksempler fra iPad som lett kan overføres til PC)
- Modellskriving i ulike sjangere
- Differensiert tekstskaping


Forventning til deltakerne:
Etter påmelding får deltakerne tilgang til en padlet hvor vi ønsker eksempler på hvordan tematikken oppleves i klasserommet.

Presentasjon av kursholder:
Hege Lofthus jobber på Nordpolen skole (1-10) i Oslo, og har vært lærer i 13 år. Hun ivrer for trygt læringsmiljø og inkluderende bruk av læringsteknologi. Gjennom en rekke foredrag har hun vist hvordan lærere kan drive reell tilpasset opplæring. Hege tar utgangspunkt i pedagogikken når hun kombinerer fagkunnskap og god digital kompetanse, og deler engasjert og inspirerende av sin erfaring.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.