God vurdering i videregående - dilemma og muligheter

Om arrangementet

Hvor og når?
onsdag 29. sep. kl. 14:00 - torsdag 28. okt. kl. 14:00
Pris

500,- (medlem)

1 000,- (ikke-medlem)

300,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Marianne Olsen Brøntveit
E-post: marbro@udf.no
Telefon: 90028789

Fagfornyelsen stiller store krav til læreres vurderingspraksis. Vurderingen i alle fag skal romme både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter, og den skal bidra til motivasjon og mestring for alle elever. Det nye læreplanverket stiller også tydelige krav til videreutvikling av skolens profesjonsfellesskap.

Gruppepris for dette kurset:
1500,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
2000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Om kurset

Kurset avholdes digitalt på Zoom 29. september og 28. oktober, begge dager kl. 14.00 til 16.00

For lærere og ledere i videregående opplæring betyr dette flere utfordringer: Hvordan skal elevene både møte utfordringer og oppleve mestring? Hvordan skal lærere balansere mellom faglig autonomi og samarbeid? Hvordan kan skoler både sikre gjennomføring for alle og rettferdige karakterer? Hvordan kan skole og bedrift samarbeide om elevvurdering?

Kurset God vurdering i videregående vil drøfte dilemmaene som lærere og skoleledere i videregående opplæring møter i Fagfornyelsen. Det vil inneholde både nyttige begrep og praktiske eksempler fra SKUV-prosjektet, et partnerskap mellom fylkeskommune og NTNU. Eksemplene vil være hentet både fra yrkesfaglige og studieforberedende program.

Kursets målsetting:

Kurset passer for lærere og ledere i videregående opplæring. Det er spesielt relevant for deg som skal delta i eller lede kompetanseheving eller skoleutviklingstiltak.


Kurset går i to deler:

  • Del 1 dekker nøkkelbegrep i vurderingsforskning fra norsk videregående skole og vil presentere konkrete tips til gode vurderingspraksiser for videregående skole
  • Del 2 omhandler samarbeid om og ledelse av lokalt utviklingsarbeid på vurdering i videregående skole.


Innhold og arbeidsmåter:

Kurset vil inneholde

  • foredrag med nøkkelbegret og praktiske eksempler
  • refleksjonsoppgaver til diskusjon med korte skriveoppgaver i padlet


Forventning til deltakerne:

Mellom kursdagene oppfordres deltakerne til å lese følgende tekster
Fjørtoft (2020): Samarbeid om vurdering – profesjonsfellesskapets rolle
Sandvik (2019): Vurdering som bidrag til dybdelæring

Presentasjon av kursholder:

henning fjørtoft.jpg

Henning Fjørtoft er professor ved Institutt for lærerutdanning, NTNU Trondheim. Han arbeider spesielt med vurdering, skoleutvikling og lese- og skriveopplæring.

Fjørtoft har blant annet publisert Effektiv planlegging og vurdering (2. utg. 2015) og antologien Vurderingskompetanse i skolen (red., med Lise Vikan Sandvik, 2017). Han er prosjektleder for prosjektet Going gradeless, som undersøker redusert karakterbruk i videregående skole.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.