Bok og brett i klasserommet – hvordan fremme funksjonelle og tilpassede lesere?

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 30. sep. kl. 14:00 - mandag 18. okt. kl. 14:00
Pris

500,- (medlem)

1 000,- (ikke-medlem)

300,- (student)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Marianne Olsen Brøntveit
E-post: marbro@udf.no
Telefon: 90028789

Hvordan kan vi veilede elever til å bli gode og funksjonelle lesere på ulike plattformer? Lesekompetanse handler om å kunne skifte mellom ulike måter å lese på – avhengig av hva som er formålet med lesingen. Dette kurset over to ettermiddager tar for seg en utvidet forståelse av lesekompetanse og hvordan den kan tilpasses både bok og brett i klasserommet.

Gruppepris for dette kurset:
1500,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
2000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Kurset avholdes digitalt på Zoom 30. september og 18. oktober, begge dager kl. 14.00 til 16.00

Målgruppe: Lærere i grunnskole og videregående skole

Kursets målsetting:

Lesekompetanse handler også om å trene leseutholdenhet slik at man som leser ikke bare holder ut på de korte distansene/tekstene. Nøkkelen er variasjon; man blir ikke god på å lese Ibsen, Shakar eller fagtekster ved å kun lese nyhetsoppdateringer på sosiale medier.

Man blir heller ikke særlig god på problemløsning med et rikt teksttilfang ved å bare bruke (lære)boka. Det må altså være en plass for både papirbasert og digital lesing i skolen.Elevene trenger både opplæring og veiledning i hvordan de skal tilpasse lesingen sin til ulike oppgaver, tekstformater og medier. Å være bevisst på forskjellene mellom digital og papirbasert lesing må derfor være en del av lærerens faglige, digitale og didaktiske kompetanse.

Det kan ikke tas for gitt at elever som er såkalte «digitalt innfødte» automatisk utvikler seg til å bli gode digitale lesere selv om disse elevene mer eller mindre er født med nettbrettet i hånda. Årsakene er mange og sammensatte, og det vil i kurset pekes på noen sentrale funn og forklaringer fra aktuell forskning på feltet.

Kursets målsetting er at deltakerne skal få innsikt i ulike og kontekstavhengige måter å forstå lesing og samhandling med tekst på. Det er videre en målsetting at deltakerne skal bli presentert for ulike måter å fremme og utvikle en sammensatt og funksjonell lesekompetanse hos sine elever.

Innhold og arbeidsmåter:

Begge kursdager er dialogbaserte, dvs. at kursholder ønsker muntlig deltakelse og innspill fra deltakerne underveis. Det legges også opp til en kort gruppediskusjon med utgangspunkt i deltakernes egne undervisningserfaringer på dag 2.

Dag 1: Ulike forståelser av (digital) lesing og samhandling med multimodale tekster

  • Lesehjernen og utholdenhet
  • Dybdelesing
  • Overflatisk lesing
  • Strategisk lesing
  • Betydningen av selvregulering

Dag 2: Praktiske eksempler på hvordan man kan arbeide med å utvikle en sammensatt lesekompetanse hos elevene. Eksemplene er hentet fra kursholders forskning, undervisning med egne lærerstudenter og fra samarbeid med grunnskole og videregående skole;

  • Videobaserte leserefleksjoner i omvendt undervisning
  • Samarbeidslesing
  • Kritisk lesing gjennom narrative tilnærminger
  • Eksempler fra deltakerne

Forventning til deltakerne:

Det er ønskelig at deltakerne leser artikkelen «Når målet er læring – har elevene gode nok digitale leseferdigheter?» før første kursdag. I tillegg er det ønskelig at deltakerne forbereder et eksempel på leseopplæring fra sin egen undervisning til andre kursdag.

 

Kursholder:

Avbildet: Tonje Stenseth
Tonje Stenseth

førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

Tonje Stenseth er førsteamanuensis i pedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har undervist på ulike emner på lærerutdanningen over flere år. Hun er i sin undervisning særlig opptatt av studentaktive læringsomgivelser og en utforsking av hvordan det digitale kan bidra til å fremme slike omgivelser. Hennes forskningsinteresser er dybdelesing, dybdelæring, lesing og læring i digitale omgivelser, digitalisering i skolen og høyere utdanning, samt hvordan individuelle forskjeller mellom elevene og studentene påvirker deres læringsarbeid (pedagogisk og kognitiv læringspsykologi).

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.