Bærekraftig utvikling - fra læreplan til klasserom

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 22. april kl. 14:00 - torsdag 29. april kl. 16:00

Påmeldingsfrist

22.04.2021

Pris

1 000,- (Ikke-medlem)

500,- (Medlem)

300,- (Medlem i Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Bærekraftig utvikling gjennomsyrer nå det nye læreplanverket, og skal være hele skolens anliggende. Temaet er brennaktuelt både nasjonalt og internasjonalt.  Hvordan skal skolen møte disse spørsmålene? Nettkurset går over to ettermiddager. Kursavgift.

Pris: 500 for medlemmer , 300 for medlemmer i Pedagogstudentene, 1000 for ikke-medlemmer 

Målgruppe: Lærere, skoleledere, ansatte i skolen

Del 1: 22. april, kl 14.00–16.00
Del 2: 29.april, kl 14.00–16.00

Med fagfornyelsens integrering av de tre tverrfaglige temaene aktualiseres de store spørsmålene i vår tid. Bærekraftig utvikling gjennomsyrer nå det nye læreplanverket, og skal være hele skolens anliggende. Temaet er brennaktuelt både nasjonalt og internasjonalt. Dagsaktuelle kriser som klimakrise, pandemi, fattigdom og ulikhet kommer nå for fullt inn i klasserommene. Hvordan skal skolen møte disse spørsmålene?

Kursets målsetting:
I kurset gis det en innføring i hvordan bærekraftig utvikling, sett i lys av medborgerskap og livsmestring, er integrert i det nye læreplanverket LK20. Hva ligger i begrepet bærekraftig utvikling, sett i lys av faglitteratur og FNs definisjoner? Hvordan tolke det nye læreplanverket? Hvordan kan vi jobbe med dette i praksis?

Innhold og arbeidsmåter:
Bakgrunn: Hvorfor fagfornyelse? Intensjonen med de tre tverrfaglige temaene. Hva er nytt i LK20? Hvordan fortolke læreplanverket?
- Klafkis nøkkelproblemstillinger som didaktisk utgangspunkt
- Bærekraftsdidaktikk

Til hver bolk inngår deltagende metodikk, der kursdeltakerne inviteres inn i diskusjoner på gruppe- og plenumsnivå.


Om kursholder:
Judith Klein er samfunnsgeograf og lektor, og har på oppdrag for UDIR jobbet med utvikling av de nye læreplanene. Hun satt i tverrfaglig læreplangruppe, hvor hun hadde særlig ansvar for integrering av de tverrfaglige temaene på tvers av fag. Hun satt også i kjerneelementgruppen for samfunnsfag, historie og geografi. Hun er i dag doktorgradsstipendiat ved Senter for Samarbeidslæring for bærekraftig utvikling ved Høgskolen i Innlandet, hvor hun forsker på bærekraftig utvikling og globalt medborgerskap i ulike lands læreplaner. Klein har jobbet med å bygge opp fagfeltet utdanning for bærekraftig utvikling/ globalt medborgerskap nasjonalt og internasjonalt, blant annet i utformingen av FNs bærekraftsmål på utdanning. Utover dette har hun 20 års erfaring fra miljø- og utviklingsorganisasjoner.