Arr i hjertet - lærerstøtte til elever som har vært utsatt for mobbing

Om arrangementet

Hvor og når?
mandag 18. okt. kl. 14:00 - onsdag 20. okt. kl. 14:00
Påmeldingsfrist

07.10.2021

Pris

1 000,- (Ikke-medlem)

500,- (Medlem)

300,- (Medlem av pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Mobbing har over tid hatt fokus i skolen, forskning og samfunnsdebatter. På dette kurset fokuserer vi på hvordan lærere kan gi disse elevene tilpasset psykisk, sosial og skolefaglig støtte etter at de har vært utsatt for mobbing. Kurset arrangeres digitalt på Zoom.

Gruppepris for dette kurset:
1500,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
2000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Del 1: 18. oktober, kl. 14.00–16.00
Del 2: 20. oktober, kl. 14.00–16.00

Temaet mobbing har over tid hatt fokus i skolen, forskning og samfunnsdebatter. Dette har særlig dreid seg om hva mobbing er og hvordan forebygge og stoppe mobbing. Å bli mobbet kan medføre mange, alvorlig og langvarige psykiske konsekvenser, og derfor er det også nødvendig å rette oppmerksomhet mot oppfølgende arbeide etter at mobbing er stoppet. God lærerstøtte etter at mobbingen har stoppet har stor betydning for elevens psykiske helse og livsmestring,

Målet med dette kurset er: 
Kurset har som mål å vise hvordan lærere kan avdekke elevers støttebehov etter mobbing, samt forbygge og reduserer skadevirkninger av mobbing, gjennom å utøve god lærerstøtte til elevene. Kurset redegjør for hvilke støttebehov elever oppleve å ha etter mobbing, samt hvordan kan lærere gi disse elevene tilpasset psykisk, emosjonell, relasjonell, sosial og skolefaglig støtte.  

Del 1, mandag 18. oktober:
· Konsekvenser av å bli utsatt for mobbing
· Hvordan elever som har vært utsatt for mobbing opplever sin skolelivssituasjon
· Ulike former for lærerstøtte
· Hvordan lærer kan legge til rette for støtte til elever som blir og har blitt mobbet.

Del 2, onsdag 20. oktober:
· Elevers psykiske, emosjonelle, relasjonell og sosiale erfaringer
· Hvordan lærer kan legge til rette for psykisk, emosjonell, relasjonell og sosial støtte

Arbeidsmåter:
Dialogbasert forelesningsform, kurset vil avholdes på Zoom. Kurset vil i hovedsak gjennomføres med forelesningsform. Det er ønskelig at kursdeltakerne stiller spørsmål og kommer med innspill, som samles opp og blir gjenstand for drøftinger og kommentarer i plenum.

Presentasjon av kursholderne:
Gudrun Aas er universitetslektor ved UiT Norges arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, campus Alta. Hun underviser i pedagogikk og yrkesdidaktikk. Hennes forskningsinteresser er knyttet til elevers psykososiale læringsmiljø, med et spesielt fokus mot hvordan skolen legger til rette for elevene, etter at mobbingen er stoppet.

Jorun Buli-Holmberg er 1. amanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for Spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo og professor 2 ved UiT Norges arktiske universitet. Hennes fagområder er spesialpedagogisk rådgivning- og innovasjonsarbeid, tilpasset, likeverdig og inkluderende opplæring og psykososiale vansker og lærevansker. Hun har skrevet en rekke forskningsartikler og lærebøker innenfor disse områdene. Buli-Holmberg er tilknyttet flere forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt.