Styre og hovedtillitsvalde

Styremedlemmer og hovedtillitsvalde i fylkeslaget.

Ledelse

Avbildet: Steinar Vegsund Strømsli
Steinar Vegsund Strømsli

Leder

Avbildet: Mildrid Beate Kronborg Økland
Mildrid Beate Kronborg Økland

Nestleder

Avbildet: Hilde Kvamsås Aa
Hilde Kvamsås Aa

Medlem

Avbildet: Kristine Berdal
Kristine Berdal

Medlem

Avbildet: Berit Dale
Berit Dale

Medlem

Avbildet: Solfrid Furre
Solfrid Furre

Medlem

Avbildet: Kåre Grevle
Kåre Grevle

Medlem

Avbildet: Heidi Rennestraum
Heidi Rennestraum

Medlem

Avbildet: Hege Rusti
Hege Rusti

Medlem

Avbildet: Frode Kåre Wollberg
Frode Kåre Wollberg

Medlem


Avbildet: Roar Ulvestad
Roar Ulvestad

1. varamedlem

Avbildet: Helene Kjærland
Helene Kjærland

2. varamedlem

Avbildet: Benedicte Stephanie Meyer
Benedicte Stephanie Meyer

3. varamedlem

Avbildet: Magnhild Hoddevik
Magnhild Hoddevik

4. varamedlem

Avbildet: Eifrid Renate Lillefosse Nitter
Eifrid Renate Lillefosse Nitter

5. varamedlem

Avbildet: Odd Arild Viste
Odd Arild Viste

6. varamedlem

Avbildet: Stian Jakobsen
Stian Jakobsen

7. varamedlem

Avbildet: Ingrid Rivedal Yndestad
Ingrid Rivedal Yndestad

8. varamedlem

Avbildet: Linda Moen Rebni
Linda Moen Rebni

9. varamedlem

Avbildet: Marit Nyvang Dyrstad
Marit Nyvang Dyrstad

10. varamedlem


Avbildet: Anita Cirotzki
Anita Cirotzki

Kontaktperson BHG

Avbildet: Grete Monsen
Grete Monsen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Turid Strømmen
Turid Strømmen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Torunn Herfindal
Torunn Herfindal

Kontaktperson UH

Avbildet: Frank Harald Hansen
Frank Harald Hansen

Kontaktperson FAS

Avbildet: Heidi Rennestraum
Heidi Rennestraum

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Berit Dale
Berit Dale

Leder av lederråd


Avbildet: Hilde Kvamsås Aa
Hilde Kvamsås Aa

HTV KS fylke

Avbildet: Heidi Rye Høyforsslett
Heidi Rye Høyforsslett

HTV KS fylke

Avbildet: Eivind Johannessen
Eivind Johannessen

HTV KS fylke

Avbildet: Unn Elin Lohne
Unn Elin Lohne

HTV KS fylke

Avbildet: Benedicte Stephanie Meyer
Benedicte Stephanie Meyer

HTV KS fylke

Avbildet: Rune Stadsnes
Rune Stadsnes

HTV KS fylke

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Hilde Fidje
Hilde Fidje

HTV, Universitetet i Bergen (UiB)

Avbildet: Gunn Karoline Fugle
Gunn Karoline Fugle

HTV, Helse Førde HF

Avbildet: Aslaug Furholt
Aslaug Furholt

HTV, Høgskulen på Vestlandet

Avbildet: Tone Gjul Gardsjord
Tone Gjul Gardsjord

HTV, Statsforvalteren i Vestland

Avbildet: Olaug Myklebust
Olaug Myklebust

HTV, Statped

Avbildet: Torill Sælen
Torill Sælen

HTV, BUF Direktoratet

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Kidsa Barnehager AS

Avbildet: Aud Wesenlund Ødejord
Aud Wesenlund Ødejord

HTV, Solund barne- og ungdomsskule