Om fylkeslaget

Utdanningsforbundet Vestland har pr. 24.08.23 23 401. medlemmer i alle medlemsgrupper. Vi har medlemmer og tillitsvalde i alle kommunar og på alle tariffområde.

Kontakt oss på telefon 23 13 85 50 eller skriv e-post til oss [email protected]

 

 

Utdanningsforbundet Vestland har omlag 5386 pensjonistmedlemmer. Det er eit mål i forbundet at pensjonistane skal oppretthalde medlemskapet etter endt yrkesliv.

Same gode vilkår
Som pensjonistmedlem opprettheld du same gode vilkår og medlemstilbod som då du var yrkesaktiv, men til ein mykje lågare pris. 

Du kan få hjelp og bistand i pensjonssaker i NAV, SPK og KLP og få generelle råd om pensjon og lønn på pensjonistvilkår. Vi bistår også medlemmer i klagesaker om pensjon til Trygderetten.

Pensjonistråd
Pensjonistrådet i Vestland er oppnemnt av fylkesstyret. Pensjonistrådet er eit rådgjevande organ for fylkesstyret og tar opp saker som er viktig for pensjonistane som gruppe. Rådet har 6 medlemmer, i tillegg til 3 møtande varamedlemmer. Pensjonistrådet vil ha jamlege møte.

Leiar for pensjonistrådet i Vestland deltar på fylkesstyremøta med tale- og forslagsrett

Les mer om pensjonistrådet i Vestland her 

Åpningstider på kontoret er 08.00-15.45 i perioden 1. oktober til og med 30. april. Kjernetida er frå 09.00-14.30.

I perioden fra og med 1.mai til og med 30.september er åpningstida 08.00-15.00. Kjernetida er her frå 09.00-14.00.

Kontoret er stort sett bemanna i heile åpningstida.

imagendsm8.png

Vestland har i dag to kontor, eitt i Bergen Strandgaten 198, 5816 Bergen og eitt i Førde Hafstadvegen 42, 6800 Førde. Kontora er bemanna kvar dag. 

 

Pedagogstudentene arbeidar for å fremme og ivareta medlemmenes interesser og for kvalitet i utdanningen, og har aktive lokallag på nesten alle landets utdanningsinstitusjoner. I Vestland har Pedagogstudentene lokallag ved HVL Sogndal, HVL Stord, HVL Bergen, NLA Bergen og UIB Bergen 

Leder for pedagogstudentene i Vestland er:

Vilde Marie Ytrehus Solemdal

[email protected]