Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Marianne Foss Borge
Marianne Foss Borge

Leder

Avbildet: Marit Midtun
Marit Midtun

Nestleder

Avbildet: Wenche-Helen Faugstad
Wenche-Helen Faugstad

Medlem


Avbildet: Marit Midtun
Marit Midtun

HTV KS kommune