Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Eivind Bergo
Eivind Bergo

Leder

Avbildet: Anne Marit Finne
Anne Marit Finne

Medlem

Avbildet: Sonja Merete Haugland
Sonja Merete Haugland

Medlem

Avbildet: Linn Løvtangen Skeie
Linn Løvtangen Skeie

Medlem

Avbildet: Eivind Bergo
Eivind Bergo

HTV KS kommune