Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Eivind Bergo
Eivind Bergo

Leder

Avbildet: Sigrun Uppheim
Sigrun Uppheim

Nestleder

Avbildet: Anne Marit Finne
Anne Marit Finne

Medlem

Avbildet: Sonja Merete Haugland
Sonja Merete Haugland

Medlem

Avbildet: Linn Skeie
Linn Skeie

Medlem


Avbildet: Sigrun Uppheim
Sigrun Uppheim

HTV KS kommune