Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Silje Selvær
Silje Selvær

Leder

Avbildet: Anita Aase
Anita Aase

Nestleder

Avbildet: Ingebjørg Espeland
Ingebjørg Espeland

Medlem

Avbildet: Lars Aga
Lars Aga

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Britt-Janne Meland
Britt-Janne Meland

2. varamedlem

Avbildet: Oddrun Flatebø Mæland
Oddrun Flatebø Mæland

3. varamedlem


Avbildet: Maren Kråkevik
Maren Kråkevik

Kontaktperson VGO

Avbildet: Sigrid Elisabeth Widding
Sigrid Elisabeth Widding

Leder av lederråd


Avbildet: Kristine Legård
Kristine Legård

HTV KS kommune

Avbildet: Terje Mikkelsen
Terje Mikkelsen

HTV KS kommune