Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Åse Enes
Åse Enes

Leder

Avbildet: Didrik Milde Thorbjørnsen
Didrik Milde Thorbjørnsen

Nestleder

Avbildet: Astrid Belt
Astrid Belt

Medlem

Avbildet: Therese Grimsland
Therese Grimsland

Medlem

Avbildet: Monica Løvaas
Monica Løvaas

Medlem

Avbildet: Wenche Fagerbakk
Wenche Fagerbakk

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Karen Vikanes
Karen Vikanes

1. varamedlem

Avbildet: Terje Hommeren Sløgedal
Terje Hommeren Sløgedal

2. varamedlem

Avbildet: Ida Meland
Ida Meland

3. varamedlem


Avbildet: Åse Enes
Åse Enes

HTV KS kommune