Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Inge Dagfinn Berglund
Inge Dagfinn Berglund

Leder

Avbildet: Anne-Beth Naustvik Økland
Anne-Beth Naustvik Økland

1. nestleder

Avbildet: Sivert Johan Berg
Sivert Johan Berg

Medlem

Avbildet: Leif Sverre Haga
Leif Sverre Haga

Medlem

Avbildet: Hanne Enerstvedt Løvland
Hanne Enerstvedt Løvland

Medlem

Avbildet: Lene Lier
Lene Lier

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Kristin  Larsen
Kristin Larsen

1. varamedlem

Avbildet: Svanhild Vallestad
Svanhild Vallestad

2. varamedlem

Avbildet: Bente Iren Bjelland-Bøe
Bente Iren Bjelland-Bøe

3. varamedlem


Avbildet: Tove Iren Askeland
Tove Iren Askeland

Kontaktperson BHG

Avbildet: Inge Dagfinn Berglund
Inge Dagfinn Berglund

Kontaktperson GSK

Avbildet: Lene Lier
Lene Lier

Leder av lederråd


Avbildet: Inge Dagfinn Berglund
Inge Dagfinn Berglund

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS