Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Vigdis Heimdal Reksnes
Vigdis Heimdal Reksnes

Leder

Avbildet: Siv Tonje Otneim
Siv Tonje Otneim

Nestleder

Avbildet: Liv Olene Lode Hatlegjerde
Liv Olene Lode Hatlegjerde

Medlem

Avbildet: Mariann Oline Leite Hatlenes
Mariann Oline Leite Hatlenes

Medlem

Avbildet: Andreas Helle
Andreas Helle

Medlem

Avbildet: Anita Sørland Hunvik
Anita Sørland Hunvik

Medlem

Avbildet: Signy Muller
Signy Muller

Medlem

Avbildet: Gro Iren Nedreberg
Gro Iren Nedreberg

Medlem

Avbildet: Per Kenneth Hovdevik
Per Kenneth Hovdevik

1. varamedlem

Avbildet: Silje Myklebust
Silje Myklebust

2. varamedlem

Avbildet: Sigrid Husevåg
Sigrid Husevåg

3. varamedlem

Avbildet: Gro Iren Nedreberg
Gro Iren Nedreberg

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Mirjam Starheim Bruvoll
Mirjam Starheim Bruvoll

HTV KS kommune