Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Vigdis Reksnes
Vigdis Reksnes

Leder

Avbildet: Siv Tonje Otneim
Siv Tonje Otneim

Nestleder

Avbildet: Marit Nyvang Dyrstad
Marit Nyvang Dyrstad

Medlem

Avbildet: Liv Olene Lode Hatlegjerde
Liv Olene Lode Hatlegjerde

Medlem

Avbildet: Mariann Oline Leite Hatlenes
Mariann Oline Leite Hatlenes

Medlem

Avbildet: Anita Hunvik
Anita Hunvik

Medlem

Avbildet: Signy Muller
Signy Muller

Medlem


Avbildet: Tony Cato Jurgensen
Tony Cato Jurgensen

1. varamedlem

Avbildet: Helga Astrid Helgesen Rutledal
Helga Astrid Helgesen Rutledal

2. varamedlem

Avbildet: Sigrid Husevåg
Sigrid Husevåg

3. varamedlem


Avbildet: Mirjam Bruvoll
Mirjam Bruvoll

HTV KS kommune

Avbildet: Gunn Karoline Fugle
Gunn Karoline Fugle

HTV, Helse Førde HF

Avbildet: Torill Sælen
Torill Sælen

HTV, BUF Direktoratet