Årsmøtepapir 2022 Utdanningsforbundet Stad

Publisert: 16.02.2022

Her finn du alle dokument du treng til årsmøtet. Lenke til påmelding finn du under "kurs og møte".

Sjølve møtepapira finn du i fila "møtepapir lokallagsårsmøte 2022".
Møtepapira viser til enkelte vedlegg som du finn her.