Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Hildegunn Strand
Hildegunn Strand

Leder

Avbildet: Linda Kristin Pollen
Linda Kristin Pollen

Medlem

Avbildet: Hildegunn Strand
Hildegunn Strand

Medlem

Avbildet: Øystein Bolset Strand
Øystein Bolset Strand

Medlem

Avbildet: Helga Marie Vangsnes
Helga Marie Vangsnes

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Ingrid Leirvåg Myrstad
Ingrid Leirvåg Myrstad

1. varamedlem

Avbildet: Nina Joveig Aarøy
Nina Joveig Aarøy

2. varamedlem

Avbildet: Ingrid Leirvåg Myrstad
Ingrid Leirvåg Myrstad

2. varamedlem


Avbildet: Benedikte Ohma Jørstad
Benedikte Ohma Jørstad

Kontaktperson BHG

Avbildet: Hildegunn Strand
Hildegunn Strand

Kontaktperson GSK

Avbildet: Aud Ødejord
Aud Ødejord

Kontaktperson GSK

Avbildet: Øystein Bolset Strand
Øystein Bolset Strand

Kontaktperson ledere


Avbildet: Aud Ødejord
Aud Ødejord

HTV KS kommune