Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Hildegunn Strand
Hildegunn Strand

Leder

Avbildet: Helga Marie Vangsnes
Helga Marie Vangsnes

Nestleder

Avbildet: Benedikte Ohma Jørstad
Benedikte Ohma Jørstad

Medlem

Avbildet: Øystein Bolset Strand
Øystein Bolset Strand

Medlem

Avbildet: Helga Marie Vangsnes
Helga Marie Vangsnes

Medlem

Avbildet: Ingrid Leirvåg Myrstad
Ingrid Leirvåg Myrstad

1. varamedlem

Avbildet: Tomas Olsson
Tomas Olsson

2. varamedlem

Avbildet: Linda Kristin Pollen Sundal
Linda Kristin Pollen Sundal

3. varamedlem

Avbildet: Benedikte Ohma Jørstad
Benedikte Ohma Jørstad

Kontaktperson BHG

Avbildet: Hildegunn Strand
Hildegunn Strand

Kontaktperson GSK

Avbildet: Aud Wesenlund Ødejord
Aud Wesenlund Ødejord

Kontaktperson GSK

Avbildet: Øystein Bolset Strand
Øystein Bolset Strand

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Aud Wesenlund Ødejord
Aud Wesenlund Ødejord

HTV KS kommune - Styreverv