Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Steinar Øydvin
Steinar Øydvin

Leder

Avbildet: Unn Elin Lohne
Unn Elin Lohne

Nestleder

Avbildet: Anne Marit Aasen
Anne Marit Aasen

Medlem

Avbildet: Edith Eide
Edith Eide

Medlem

Avbildet: John Martin Høines
John Martin Høines

Medlem

Avbildet: Sigrunn Kvåle
Sigrunn Kvåle

Medlem

Avbildet: Gunn Linde
Gunn Linde

Medlem

Avbildet: Henning Nornes
Henning Nornes

Medlem

Avbildet: Merete Nornes-Nymark
Merete Nornes-Nymark

Medlem

Avbildet: Roar Holm Erlandsen
Roar Holm Erlandsen

1. varamedlem

Avbildet: Kari Margrete Fardal
Kari Margrete Fardal

2. varamedlem

Avbildet: Tirza Chasse Pinto Ribeiro Alves Barradas Tjugum
Tirza Chasse Pinto Ribeiro Alves Barradas Tjugum

3. varamedlem

Avbildet: Joar Bøthun Liøen
Joar Bøthun Liøen

4. varamedlem

Avbildet: Roar Holm Erlandsen
Roar Holm Erlandsen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Sigrunn Kvåle
Sigrunn Kvåle

Kontaktperson GSK

Avbildet: Kari Margrete Fardal
Kari Margrete Fardal

Kontaktperson VGO

Avbildet: Merete Nornes-Nymark
Merete Nornes-Nymark

Kontaktperson UH

Avbildet: Tor William Eikemo
Tor William Eikemo

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Anne Marit Aasen
Anne Marit Aasen

Leder av lederråd

Avbildet: Henning Nornes
Henning Nornes

HTV KS kommune

Avbildet: Steinar Øydvin
Steinar Øydvin

HTV KS kommune

Avbildet: Gunn Karoline Fugle
Gunn Karoline Fugle

HTV, Helse Førde HF

Avbildet: Aslaug Furholt
Aslaug Furholt

HTV, Høgskulen på Vestlandet

Avbildet: Tone Gjul Gardsjord
Tone Gjul Gardsjord

HTV, Statsforvalteren i Vestland

Avbildet: Odd Arild Viste
Odd Arild Viste

HTV, Studentsamskipnaden på Vestlandet