Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Jarle Tverli

Jarle Tverli

Leder

Avbildet: Aud Lygre Solvang

Aud Lygre Solvang

Nestleder

Avbildet: Lorraine Frampton Bratlie

Lorraine Frampton Bratlie

Medlem

Avbildet: Elisabeth Faugstad Gullbrå

Elisabeth Faugstad Gullbrå

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Lene Høysæter Holdhus

Lene Høysæter Holdhus

1. varamedlem

Avbildet: Anne Lene Kjeilen Grønlien

Anne Lene Kjeilen Grønlien

2. varamedlem

Avbildet: Anne-Kjersti Steinsvoll

Anne-Kjersti Steinsvoll

3. varamedlem


Avbildet: Beate Aasebø

Beate Aasebø

Kontaktperson BHG

Avbildet: Jarle Tverli

Jarle Tverli

Kontaktperson GSK


Avbildet: Beate Aasebø

Beate Aasebø

HTV-KS-K