Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Kari Øvretveit
Kari Øvretveit

Leder

Avbildet: Marit Kristin Nygard Nese
Marit Kristin Nygard Nese

Nestleder

Avbildet: Siren Bruvik
Siren Bruvik

Medlem

Avbildet: Signy Vikane
Signy Vikane

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Signe Marie Trohaug Våge
Signe Marie Trohaug Våge

1. varamedlem


Avbildet: Marita Farestveit
Marita Farestveit

Kontaktperson BHG


Avbildet: Kari Øvretveit
Kari Øvretveit

HTV KS kommune