Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ørjan Eirik Valestrand
Ørjan Eirik Valestrand

Leder

Avbildet: Randi Kjøsnes
Randi Kjøsnes

Nestleder

Avbildet: Hildegunn Jåstad
Hildegunn Jåstad

Kontaktperson BHG

Avbildet: Linn-Elisabeth Birkeland Hjartholm
Linn-Elisabeth Birkeland Hjartholm

Kontaktperson GSK

Avbildet: Liv Brekken
Liv Brekken

Leder av lederråd


Avbildet: Ørjan Eirik Valestrand
Ørjan Eirik Valestrand

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten