Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anne Grethe Leirdal
Anne Grethe Leirdal

Leder

Avbildet: Christianne Kvam
Christianne Kvam

Nestleder

Avbildet: Karine Blikra
Karine Blikra

Medlem

Avbildet: Sigrid Fredheim Finstad
Sigrid Fredheim Finstad

Medlem

Avbildet: Solveig Løkkebø
Solveig Løkkebø

Medlem

Avbildet: Eva Vibeke Tangen
Eva Vibeke Tangen

Medlem


Avbildet: Ingrid Ødegård Bremer
Ingrid Ødegård Bremer

1. varamedlem

Avbildet: Håvard Kastet
Håvard Kastet

2. varamedlem

Avbildet: Berit Haganes
Berit Haganes

3. varamedlem


Avbildet: Svein Bjarne Steig
Svein Bjarne Steig

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Svein Bjarne Steig
Svein Bjarne Steig

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten