Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Anne Perlaug Fossøy
Anne Perlaug Fossøy

Leder

Avbildet: Christianne Kvam
Christianne Kvam

Nestleder

Avbildet: Karine Blikra
Karine Blikra

Medlem

Avbildet: Sigrid Fredheim Finstad
Sigrid Fredheim Finstad

Medlem

Avbildet: Elisabeth Dale Larsen
Elisabeth Dale Larsen

Medlem

Avbildet: Ingrid Ruud
Ingrid Ruud

Medlem

Avbildet: Eva Vibeke Tangen
Eva Vibeke Tangen

Medlem

Avbildet: Wenche Haraldseid Weka
Wenche Haraldseid Weka

Medlem

Avbildet: Berit Haganes
Berit Haganes

Kontaktperson BHG

Avbildet: Svein Bjarne Steig
Svein Bjarne Steig

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Svein Bjarne Steig
Svein Bjarne Steig

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Svein Bjarne Steig
Svein Bjarne Steig

HTV, Luster Kommune

Avbildet: Ole Bernhardt Vangen
Ole Bernhardt Vangen

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat