Utdanningsforbundet Luster

Publisert: Publisert: 08.02.2018

Lyst til å gjere ein innsats for kollegaer og deg sjølv? Lyst til å vere med å gjere ein forskjell?Lyst til å lære om arbeidslivet, lover og reglar? Vil du bli kursa av,
og samarbeide med gode tillitsvalde frå heile Sogn og Fjordane? Likar du å arbeide i eit styre, ha det moro, gjerne ein tur til Loen eller enno lengre innimellom? Ser du verdien av nye impulsar som du kan ta med i klasserom eller på ei avdeling? Set du pris på at fagforeininga di jobbar ikkje berre for at du skal ha gode arbeidsdagar, men også for at alle born og unge i Noreg skal ha same retten? Ta kontakt med valnemnda i Utdanningsforbundet Luster