Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Birgit Olaug Lervik
Birgit Olaug Lervik

Leder

Avbildet: Monika Hagheim
Monika Hagheim

Nestleder

Avbildet: Tone Fredheim
Tone Fredheim

Medlem

Avbildet: Torfinn Grøttebø
Torfinn Grøttebø

Medlem

Avbildet: Heidi Kvamme Lysne
Heidi Kvamme Lysne

Medlem

Avbildet: Tone Fredheim
Tone Fredheim

Kontaktperson BHG

Avbildet: Torfinn Grøttebø
Torfinn Grøttebø

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Birgit Olaug Lervik
Birgit Olaug Lervik

HTV KS kommune