Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Birgit Olaug Lervik
Birgit Olaug Lervik

Leder

Avbildet: Monika Hagheim
Monika Hagheim

Medlem

Avbildet: Heidi Kvamme Lysne
Heidi Kvamme Lysne

Medlem

Avbildet: Jorunn Vindedal
Jorunn Vindedal

Medlem


Avbildet: Agnar Aarethun
Agnar Aarethun

1. varamedlem

Avbildet: Anne Inge Nedrehegg
Anne Inge Nedrehegg

2. varamedlem


Avbildet: Jorunn Vindedal
Jorunn Vindedal

Kontaktperson BHG

Avbildet: Monika Hagheim
Monika Hagheim

Kontaktperson GSK

Avbildet: Heidi Kvamme Lysne
Heidi Kvamme Lysne

Kontaktperson GSK

Avbildet: Torfinn Grøttebø
Torfinn Grøttebø

Kontaktperson ledere


Avbildet: Birgit Olaug Lervik
Birgit Olaug Lervik

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten