Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget

Ledelse

Avbildet: Gro Bøthun Bjørkum
Gro Bøthun Bjørkum

Leder

Avbildet: Monika Hagheim
Monika Hagheim

Nestleder

Avbildet: Birgit Olaug Lervik
Birgit Olaug Lervik

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Tone Fredheim
Tone Fredheim

Styremedlem

Avbildet: Anne Margrete Hatlelid
Anne Margrete Hatlelid

Styremedlem

Avbildet: John Bøthun Liøen
John Bøthun Liøen

Styremedlem

Avbildet: Birgit Olaug Lervik
Birgit Olaug Lervik

HTV KS kommune - Styreverv

Avbildet: Tone Fredheim
Tone Fredheim

Kontaktperson BHG

Avbildet: Anne Margrete Hatlelid
Anne Margrete Hatlelid

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Birgit Olaug Lervik
Birgit Olaug Lervik

HTV, Lærdal Kommune