Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ingrid Grønstøl
Ingrid Grønstøl

Leder

Avbildet: Arve Lunestad
Arve Lunestad

1. nestleder

Avbildet: Erlend Abelsen
Erlend Abelsen

Medlem

Avbildet: Rune Kristiansen Aksnes
Rune Kristiansen Aksnes

Medlem

Avbildet: Julie Holmedal Askeland
Julie Holmedal Askeland

Medlem

Avbildet: Ann Irene Sæle
Ann Irene Sæle

Medlem

Avbildet: Matthias W. Zimmermann
Matthias W. Zimmermann

Medlem

Avbildet: Arve Lunestad
Arve Lunestad

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Matthias W. Zimmermann
Matthias W. Zimmermann

Kontaktperson GSK


Avbildet: Arve Lunestad
Arve Lunestad

HTV KS kommune

Avbildet: Bodil Fjeldstad Stoknes
Bodil Fjeldstad Stoknes

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Marit Oksholm
Marit Oksholm

HTV, Akasia Barnehage AS