Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ingrid Grønstøl
Ingrid Grønstøl

Leder

Avbildet: Arve Lunestad
Arve Lunestad

1. nestleder

Avbildet: Erlend Abelsen
Erlend Abelsen

Medlem

Avbildet: Rune Kristiansen Aksnes
Rune Kristiansen Aksnes

Medlem

Avbildet: Julie Holmedal Askeland
Julie Holmedal Askeland

Medlem

Avbildet: Matthias Zimmermann
Matthias Zimmermann

Medlem

Avbildet: Ann Irene Sæle
Ann Irene Sæle

Kontaktperson BHG

Avbildet: Bjørn Olav Tveit
Bjørn Olav Tveit

Leder av lederråd

Avbildet: Arve Lunestad
Arve Lunestad

HTV KS kommune

Avbildet: Bodil Fjeldstad Stoknes
Bodil Fjeldstad Stoknes

HTV KS kommune

Avbildet: Jannike Aksnes
Jannike Aksnes

HTV, Helse Fonna HF

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS