Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Svein Rune Stakseng
Svein Rune Stakseng

Leder

Avbildet: Kristi Eknes Heien
Kristi Eknes Heien

Nestleder

Avbildet: Anne Karin Fenne
Anne Karin Fenne

Medlem

Avbildet: Arve Jordalen
Arve Jordalen

Medlem

Avbildet: Marius Lofthus Osmo
Marius Lofthus Osmo

Medlem

Avbildet: Kari Urheim
Kari Urheim

Medlem

Avbildet: Jan Tore Alvsaker
Jan Tore Alvsaker

1. varamedlem

Avbildet: Siri Samland Vik
Siri Samland Vik

2. varamedlem

Avbildet: Espen Lillefosse
Espen Lillefosse

3. varamedlem

Avbildet: Grethe Anita Sundet
Grethe Anita Sundet

Kontaktperson BHG

Avbildet: Per Røberg
Per Røberg

Leder av lederråd

Avbildet: Jorunn Tonning Neteland
Jorunn Tonning Neteland

HTV KS kommune