Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Svein Rune Stakseng
Svein Rune Stakseng

Leder

Avbildet: Jorunn Neteland
Jorunn Neteland

Nestleder

Avbildet: Anne Karin Fenne
Anne Karin Fenne

Medlem

Avbildet: Arve Jordalen
Arve Jordalen

Medlem

Avbildet: Kari Urheim
Kari Urheim

Medlem

Avbildet: Randi Vestrheim Norheim
Randi Vestrheim Norheim

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Kari Torpe
Kari Torpe

1. varamedlem

Avbildet: Jan Tore Alvsaker
Jan Tore Alvsaker

2. varamedlem

Avbildet: Siri Samland Vik
Siri Samland Vik

3. varamedlem


Avbildet: Grethe Anita Sundet
Grethe Anita Sundet

Kontaktperson BHG

Avbildet: Per Røberg
Per Røberg

Leder av lederråd


Avbildet: Vigdis Rykkje
Vigdis Rykkje

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten