Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Aase Ulriksen
Aase Ulriksen

Leder

Avbildet: Karoline Refvik
Karoline Refvik

Nestleder

Avbildet: Sigrid Kleppe Hamre
Sigrid Kleppe Hamre

Medlem

Avbildet: Hilmar Kråkenes
Hilmar Kråkenes

Medlem

Avbildet: Vegard Mathisen-Yndestad
Vegard Mathisen-Yndestad

Medlem

Avbildet: Karoline Refvik
Karoline Refvik

Medlem

Avbildet: Christer Reksten Solheim
Christer Reksten Solheim

Medlem

Avbildet: Jan Solheim
Jan Solheim

Medlem

Avbildet: Inger Ane Nødset Svardal
Inger Ane Nødset Svardal

Medlem

Avbildet: Marte Nå Vassbotten
Marte Nå Vassbotten

Medlem

Avbildet: Aase Ulriksen
Aase Ulriksen

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Doris Christensen
Doris Christensen

1. varamedlem

Avbildet: Kjersti Midtbø
Kjersti Midtbø

2. varamedlem

Avbildet: Trude Lund
Trude Lund

3. varamedlem

Avbildet: Hilde-Joveig Ellingsund
Hilde-Joveig Ellingsund

4. varamedlem


Avbildet: Vegard Mathisen-Yndestad
Vegard Mathisen-Yndestad

Kontaktperson GSK

Avbildet: Geir Knapstad
Geir Knapstad

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Jan Solheim
Jan Solheim

Kontaktperson ledere


Avbildet: Reidar Tjelta Knapstad
Reidar Tjelta Knapstad

HTV KS kommune

Avbildet: Vegard Mathisen-Yndestad
Vegard Mathisen-Yndestad

HTV KS kommune

Avbildet: Christer Reksten Solheim
Christer Reksten Solheim

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten