Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Bjørnar Kristiansen
Bjørnar Kristiansen

Leder

Avbildet: Anne-Jorun Dale
Anne-Jorun Dale

Medlem

Avbildet: Marion Eimind
Marion Eimind

Medlem

Avbildet: Elin Hatlem Nordbø
Elin Hatlem Nordbø

Medlem

Avbildet: Liv Irene Systad
Liv Irene Systad

Medlem


Avbildet: Trude Hole
Trude Hole

1. varamedlem


Avbildet: Bjørnar Kristiansen
Bjørnar Kristiansen

HTV KS kommune