Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Jarl Ulvestad
Jarl Ulvestad

Leder

Avbildet: Eva Fredriksen
Eva Fredriksen

Nestleder

Avbildet: Anne Britt Skjerven
Anne Britt Skjerven

Medlem


Avbildet: Vibeke Meel Skår
Vibeke Meel Skår

Kontaktperson BHG

Avbildet: Erik Veum
Erik Veum

Kontaktperson GSK


Avbildet: Thomas James
Thomas James

HTV KS kommune

Avbildet: Gunn Karoline Fugle
Gunn Karoline Fugle

HTV, Helse Førde HF