Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Mona Haveland Midtun
Mona Haveland Midtun

Leder

Avbildet: Henny Instefjord
Henny Instefjord

1. nestleder

Avbildet: Ingrid Haugan
Ingrid Haugan

Medlem

Avbildet: Solveig Kristine Haveland
Solveig Kristine Haveland

Medlem

Avbildet: Herold Kråkenes
Herold Kråkenes

Medlem

Avbildet: Malene Oppedal
Malene Oppedal

Medlem

Avbildet: Helge Pedersen
Helge Pedersen

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Ann Norunn Leknes
Ann Norunn Leknes

1. varamedlem

Avbildet: Ann-Helen Birknes
Ann-Helen Birknes

2. varamedlem

Avbildet: Ine Mette Fallebø Lingjerde
Ine Mette Fallebø Lingjerde

3. varamedlem

Avbildet: Agnes Grahl-Madsen
Agnes Grahl-Madsen

4. varamedlem

Avbildet: Ruth Elise Solheim
Ruth Elise Solheim

5. varamedlem


Avbildet: Helge Pedersen
Helge Pedersen

Leder av lederråd


Avbildet: Henny Instefjord
Henny Instefjord

HTV KS kommune