Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anne Lise Gjengedal Lotsberg
Anne Lise Gjengedal Lotsberg

Leder

Avbildet: Inger Lise Fløtre Engelstad
Inger Lise Fløtre Engelstad

Nestleder

Avbildet: Jorunn Elisabeth Vereide Kvernevik
Jorunn Elisabeth Vereide Kvernevik

Medlem

Avbildet: Britt Rønnekleiv Mølmann
Britt Rønnekleiv Mølmann

Medlem

Avbildet: Jorun Tennebø
Jorun Tennebø

Medlem


Avbildet: Else Lundestad Bakkelid
Else Lundestad Bakkelid

Kontaktperson ledere


Avbildet: Inge Austrheim
Inge Austrheim

HTV KS kommune

Avbildet: Olaug Myklebust
Olaug Myklebust

HTV, Statped