Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anne Lise Gjengedal Lotsberg
Anne Lise Gjengedal Lotsberg

Leder

Avbildet: Inger Lise Fløtre Engelstad
Inger Lise Fløtre Engelstad

Nestleder

Avbildet: Else Lundestad Bakkelid
Else Lundestad Bakkelid

Medlem

Avbildet: Jorunn Elisabeth Vereide Kvernevik
Jorunn Elisabeth Vereide Kvernevik

Medlem

Avbildet: Britt Rønnekleiv Mølmann
Britt Rønnekleiv Mølmann

Medlem

Avbildet: Kirsten Sola Strand
Kirsten Sola Strand

Medlem

Avbildet: Kristin Sælen
Kristin Sælen

1. varamedlem

Avbildet: Eli-Anne Sandal Birkelund
Eli-Anne Sandal Birkelund

2. varamedlem

Avbildet: Sabine Exner
Sabine Exner

3. varamedlem

Avbildet: Else Lundestad Bakkelid
Else Lundestad Bakkelid

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Inge Austrheim
Inge Austrheim

HTV KS kommune

Avbildet: Miriam Modalsli
Miriam Modalsli

HTV, Statped