Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Eifrid Renate Lillefosse Nitter
Eifrid Renate Lillefosse Nitter

Leder

Avbildet: Synnøve Kristin Strand Lundgård
Synnøve Kristin Strand Lundgård

Medlem

Avbildet: Gro Rysjedal
Gro Rysjedal

Medlem

Avbildet: Ragnhild Tveiten
Ragnhild Tveiten

Medlem

Avbildet: Eifrid Renate Lillefosse Nitter
Eifrid Renate Lillefosse Nitter

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Kåre Dale
Kåre Dale

1. varamedlem

Avbildet: Bente Monica Haugen
Bente Monica Haugen

2. varamedlem

Avbildet: Mari Kyrkjebø
Mari Kyrkjebø

3. varamedlem


Avbildet: Kamilla Vårdal Nesberg
Kamilla Vårdal Nesberg

Kontaktperson BHG

Avbildet: Mette Kvamme
Mette Kvamme

Kontaktperson VGO

Avbildet: Eifrid Renate Lillefosse Nitter
Eifrid Renate Lillefosse Nitter

Kontaktperson pensjonistene


Avbildet: Elisabeth Hove Bråtane
Elisabeth Hove Bråtane

HTV KS kommune