Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Katrin Innvær Ankervold
Katrin Innvær Ankervold

Leder

Avbildet: Runar Øvrebø
Runar Øvrebø

Nestleder

Avbildet: Andre Olsen Aadland
Andre Olsen Aadland

Medlem

Avbildet: Sigbjørn Aarland
Sigbjørn Aarland

Medlem


Avbildet: Hilde Merete Berge
Hilde Merete Berge

Kontaktperson BHG

Avbildet: Laila Støle
Laila Støle

Kontaktperson GSK


Avbildet: Katrin Innvær Ankervold
Katrin Innvær Ankervold

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten