Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Katrin Innvær Ankervold
Katrin Innvær Ankervold

Leder

Avbildet: Runar Øvrebø
Runar Øvrebø

Nestleder

Avbildet: André Olsen Aadland
André Olsen Aadland

Medlem

Avbildet: Sigbjørn Aarland
Sigbjørn Aarland

Medlem

Avbildet: Hilde Merete Berge
Hilde Merete Berge

Kontaktperson BHG

Avbildet: Laila Støle
Laila Støle

Kontaktperson GSK

Avbildet: Rønnaug Hestenes
Rønnaug Hestenes

Kontaktperson pensjonistene

Avbildet: Katrin Innvær Ankervold
Katrin Innvær Ankervold

HTV KS kommune