Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Åse Hjelmervik
Åse Hjelmervik

Leder

Avbildet: Therese Brekke Lundal
Therese Brekke Lundal

Medlem


Avbildet: Anne Jorunn Lindevik
Anne Jorunn Lindevik

1. varamedlem

Avbildet: Hege Garvik Arefjord
Hege Garvik Arefjord

2. varamedlem


Avbildet: Kari Johansson
Kari Johansson

Leder av lederråd


Avbildet: Marte Bull-Njaa
Marte Bull-Njaa

HTV KS kommune