Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Åse Hjelmervik
Åse Hjelmervik

Leder

Avbildet: Åslaug Lundal Eintveit
Åslaug Lundal Eintveit

Nestleder

Avbildet: Hege Garvik Arefjord
Hege Garvik Arefjord

Medlem

Avbildet: Åslaug Lundal Eintveit
Åslaug Lundal Eintveit

Medlem

Avbildet: Vivi-Ann Elde
Vivi-Ann Elde

Medlem

Avbildet: Hege Garvik Arefjord
Hege Garvik Arefjord

1. varamedlem

Avbildet: Kari Johansson
Kari Johansson

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Marte Bull-Njaa
Marte Bull-Njaa

HTV KS kommune