Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Nina Dürselen Herland
Nina Dürselen Herland

Leder

Avbildet: Anette Sæbø Lægreid
Anette Sæbø Lægreid

Nestleder

Avbildet: Hilde Anette Bu
Hilde Anette Bu

Medlem

Avbildet: Anne Karin Hereid
Anne Karin Hereid

Medlem


Avbildet: Anne Karin Hereid
Anne Karin Hereid

Kontaktperson BHG


Avbildet: Per Inge Nordstrand
Per Inge Nordstrand

HTV KS kommune