Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Aud Marit Svarstad Sortevik
Aud Marit Svarstad Sortevik

Leder

Avbildet: Hege Svarstad
Hege Svarstad

Nestleder

Avbildet: Vilde Kjelkenes
Vilde Kjelkenes

Medlem

Avbildet: Anita Nybø
Anita Nybø

Medlem

Avbildet: Annette Synnøve Svarstad
Annette Synnøve Svarstad

Medlem

Avbildet: Hege Svarstad
Hege Svarstad

Regnskapsansvarlig

Avbildet: Ingrid Havnen
Ingrid Havnen

1. varamedlem

Avbildet: Annette Synnøve Svarstad
Annette Synnøve Svarstad

Kontaktperson BHG

Avbildet: Anita Nybø
Anita Nybø

Kontaktperson GSK

Avbildet: Aud Marit Svarstad Sortevik
Aud Marit Svarstad Sortevik

HTV KS kommune