Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ove S. Berge
Ove S. Berge

Leder

Avbildet: Helene Kjærland
Helene Kjærland

Nestleder

Avbildet: Åse Andersen
Åse Andersen

Medlem

Avbildet: Ingrid Nissen Kjørsvik
Ingrid Nissen Kjørsvik

Medlem

Avbildet: Linda Solhaug
Linda Solhaug

Medlem

Avbildet: Joris van der Meijden
Joris van der Meijden

Medlem

Avbildet: Vibeke Leikvoll
Vibeke Leikvoll

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Silje Risnes Andersen
Silje Risnes Andersen

1. varamedlem

Avbildet: Øystein Holmaas
Øystein Holmaas

2. varamedlem

Avbildet: Merete Haaland
Merete Haaland

3. varamedlem


Avbildet: Lars-Tore Johannessen
Lars-Tore Johannessen

Leder av lederråd


Avbildet: Svanhild Håland Riise
Svanhild Håland Riise

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS