Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Hilde Nora Hansen
Hilde Nora Hansen

Leder

Avbildet: Monica Mjanger
Monica Mjanger

Nestleder

Avbildet: Helga Styve Hellestveit
Helga Styve Hellestveit

Medlem

Avbildet: Ragnhild Løyte Johansen
Ragnhild Løyte Johansen

Medlem

Avbildet: Lise Sleire
Lise Sleire

Medlem

Avbildet: Lene Fløysand Sylta
Lene Fløysand Sylta

Medlem


Avbildet: Caroline Solberg
Caroline Solberg

1. varamedlem

Avbildet: Elisabeth Skårnes Vågenes
Elisabeth Skårnes Vågenes

2. varamedlem

Avbildet: Gjertrud Johnsen Dyrkolbotn
Gjertrud Johnsen Dyrkolbotn

3. varamedlem


Avbildet: Lise Sleire
Lise Sleire

Kontaktperson BHG

Avbildet: Helge Dyrkolbotn
Helge Dyrkolbotn

Kontaktperson ledermedlemmer


Avbildet: Monika Soltveit Gabrielli
Monika Soltveit Gabrielli

HTV KS kommune

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten