Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ingrid Møgster
Ingrid Møgster

Leder

Avbildet: Siren Sevaldsen Fagerbakke
Siren Sevaldsen Fagerbakke

Medlem

Avbildet: Astrid Ana Vatle Felix Arenas
Astrid Ana Vatle Felix Arenas

Medlem

Avbildet: Amanda Rolfsvåg Gravdal
Amanda Rolfsvåg Gravdal

3. varamedlem

Avbildet: Ingrid Møgster
Ingrid Møgster

HTV KS kommune