Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Ingrid Møgster
Ingrid Møgster

Leder

Avbildet: Hege Haugland
Hege Haugland

1. nestleder

Avbildet: Astrid Ana Vatle Felix Arenas
Astrid Ana Vatle Felix Arenas

Medlem

Avbildet: Siren Sevaldsen Fagerbakke
Siren Sevaldsen Fagerbakke

Medlem

Avbildet: Ruth Irene Økland Hevrøy
Ruth Irene Økland Hevrøy

Medlem

Avbildet: Anne Helen Aase
Anne Helen Aase

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Ingunn Engelsen Eide
Ingunn Engelsen Eide

1. varamedlem

Avbildet: Anne Helen Aase
Anne Helen Aase

2. varamedlem

Avbildet: Amanda Rolfsvåg Gravdal
Amanda Rolfsvåg Gravdal

3. varamedlem

Avbildet: Ove Fagerbakke
Ove Fagerbakke

4. varamedlem

Avbildet: Tone Hope Fagerbakke
Tone Hope Fagerbakke

5. varamedlem


Avbildet: Ingrid Møgster
Ingrid Møgster

HTV KS kommune