Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Nina Marie Hylland
Nina Marie Hylland

Leder

Avbildet: David Underdal
David Underdal

Nestleder

Avbildet: Kjersti Aarethun
Kjersti Aarethun

Medlem

Avbildet: Anne-Line Nesse Johnsen
Anne-Line Nesse Johnsen

Medlem

Avbildet: Kari Johnsen
Kari Johnsen

Medlem

Avbildet: Kari Johnsen
Kari Johnsen

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Ann-Iren Dregelid
Ann-Iren Dregelid

Kontaktperson BHG


Avbildet: Terje Horvei
Terje Horvei

HTV KS kommune