Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Jannicke Gjervik
Jannicke Gjervik

Leder

Avbildet: Karen Johanne Herland
Karen Johanne Herland

Nestleder

Avbildet: Tove Ekreskar Nervik
Tove Ekreskar Nervik

Medlem


Avbildet: Anita Rivedal
Anita Rivedal

1. varamedlem

Avbildet: Bodil Helen Fauske
Bodil Helen Fauske

2. varamedlem

Avbildet: Siv Karin Flatjord
Siv Karin Flatjord

3. varamedlem


Avbildet: Karen Johanne Herland
Karen Johanne Herland

Kontaktperson GSK

Avbildet: Sølvi Helle
Sølvi Helle

Kontaktperson FAS

Avbildet: Oddveig Lyngstad
Oddveig Lyngstad

Kontaktperson ledermedlemmer


Avbildet: Sissel Margrethe Jensen Grytten
Sissel Margrethe Jensen Grytten

HTV KS kommune