Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Frode Kåre Wollberg
Frode Kåre Wollberg

Leder

Avbildet: Lars Magne Brurberg Olsen
Lars Magne Brurberg Olsen

Nestleder

Avbildet: Trine Pettersen Del Sol
Trine Pettersen Del Sol

Medlem

Avbildet: Åsmund Fjellhaug
Åsmund Fjellhaug

Medlem

Avbildet: Tove E Jørgentvedt Karlsen
Tove E Jørgentvedt Karlsen

Medlem

Avbildet: Odd Bendik Melve
Odd Bendik Melve

Medlem

Avbildet: Victoria Skiftesvik Sandø
Victoria Skiftesvik Sandø

Medlem

Avbildet: Anne Barbra Sundsbak
Anne Barbra Sundsbak

Medlem

Avbildet: Karen Wollberg
Karen Wollberg

Medlem

Avbildet: Lars Magne Brurberg Olsen
Lars Magne Brurberg Olsen

Regnskapsansvarlig


Avbildet: Tove E Jørgentvedt Karlsen
Tove E Jørgentvedt Karlsen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Lars Magne Brurberg Olsen
Lars Magne Brurberg Olsen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Odd Bendik Melve
Odd Bendik Melve

Kontaktperson VGO

Avbildet: Karen Wollberg
Karen Wollberg

Leder av lederråd


Avbildet: Tove E Jørgentvedt Karlsen
Tove E Jørgentvedt Karlsen

HTV KS kommune

Avbildet: Lars Magne Brurberg Olsen
Lars Magne Brurberg Olsen

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Liga Liepina
Liga Liepina

HTV, Helse Bergen HF