Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Kari Ålvik
Kari Ålvik

Leder

Avbildet: Kjell Arne Vigdal
Kjell Arne Vigdal

Nestleder

Avbildet: Asle Aannevik
Asle Aannevik

Medlem

Avbildet: Serine Tryti Hunshammer
Serine Tryti Hunshammer

Medlem

Avbildet: Irene Klingenberg
Irene Klingenberg

Medlem

Avbildet: Solveig Vatne Skjerven
Solveig Vatne Skjerven

Medlem

Avbildet: Lillian Stedje
Lillian Stedje

Medlem

Avbildet: Hanne Øyre
Hanne Øyre

Medlem


Avbildet: Gøril Beheim Brun
Gøril Beheim Brun

1. varamedlem

Avbildet: Nina Jevnaker
Nina Jevnaker

1. varamedlem

Avbildet: Marianne Haug Moen
Marianne Haug Moen

3. varamedlem


Avbildet: Solveig Vatne Skjerven
Solveig Vatne Skjerven

Kontaktperson BHG

Avbildet: Lillian Stedje
Lillian Stedje

Kontaktperson GSK

Avbildet: Asle Aannevik
Asle Aannevik

Kontaktperson VGO


Avbildet: Kjell Arne Vigdal
Kjell Arne Vigdal

HTV KS kommune