Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Astrid Rongevær
Astrid Rongevær

Leder

Avbildet: Beate Rørdal
Beate Rørdal

Nestleder

Avbildet: Sissel Agasøster
Sissel Agasøster

Medlem

Avbildet: Oddvar Gald
Oddvar Gald

Medlem

Avbildet: Lillian Mostraum
Lillian Mostraum

Medlem

Avbildet: Kristin Smith
Kristin Smith

Medlem

Avbildet: Heidi Sille Stenhaug
Heidi Sille Stenhaug

Medlem


Avbildet: Sølvi Anita Martinsen
Sølvi Anita Martinsen

1. varamedlem

Avbildet: Miriam Gundersen
Miriam Gundersen

2. varamedlem

Avbildet: Linda Granberg Nilsen
Linda Granberg Nilsen

3. varamedlem


Avbildet: Lillian Mostraum
Lillian Mostraum

Kontaktperson BHG


Avbildet: Anita Helland
Anita Helland

HTV KS kommune

Avbildet: Jarle Næss
Jarle Næss

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten

Avbildet: Liga Liepina
Liga Liepina

HTV, Helse Bergen HF