LL - HT - FST kurs 17.-18.01.24

Målgruppe: Lokallagsleiarar, hovudtillitsvalde og fylkesstyre med vara.

Dette kurset er gjennomført

Om kurset

Hei.

Her kjem innkalling/permisjonssøknad til kurs 17.-18.01.24