Styre og hovedtillitsvalgte

Vestfold

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i fylkeslaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

profileicon

Marie Bru

Leder
profileicon

Øyvind Lohne

Nestleder

Kontaktpersoner

profileicon

Monica Undseth

Kontaktperson BHG
profileicon

Lars Kristian Waale

Kontaktperson GSK
profileicon

Anne Yun Rygh

Kontaktperson VGO

Medlemmer

profileicon

Erland Bratli

Medlem
profileicon

Bjørnar Hagen

Medlem
profileicon

Henning Hansen

Medlem
profileicon

Mette Loddengaard Mo

Medlem
profileicon

Leif Tangen

Medlem
profileicon

Monica Undseth

Medlem
profileicon

Lars Kristian Waale

Medlem
profileicon

Bente Wangen

Medlem

Varamedlemmer

profileicon

Tone Helen Sletvold

1. Varamedlem
profileicon

Hege Kristin Hallvig Reielsen

2. Varamedlem

Hovedtillitsvalgte

profileicon

Bjørnar Hagen

HTV-KS-F
profileicon

Mette Loddengaard Mo

HTV-KS-F
profileicon

Erik Sørensen

HTV-KS-F