Planleggingstid i PBL barnehage

Mange av Vestfolds barnehager er private, og avtaleområde PBL er den største blant disse igjen. Hvordan hverdagen er på jobb for våre medlemmer er det viktig å følge opp! Derfor blir det sendt ut en spørreundersøkelse om blant annet bruk av planleggingstid til barnehagelærere og pedagogisk ledere i PBL.

PBL har 4 timer planleggingstid lagt utenfor bundet arbeidstid i motsetning til KS, avtaleområdet for kommunale barnehager, hvor planleggingen er avtalt i bunden tid. Undersøkelsen vil gi Utdanningsforbundet ny og oppdatert kunnskap om våre medlemmers bruk av arbeidstid og vil på samme måte som medlemsundersøkelsen i KS, være viktig i det videre barnehagepolitiske arbeidet. Særlig viktig er informasjonen når det gjelder reforhandling av arbeidstidsavtalene. Arbeidstid er blant annet et av temaene som kan bli en del av hovedtariffoppgjøret 2024.

Undersøkelsene sendes ut til alle medlemmer, registrert med stilling som barnehagelærer eller pedagogisk leder i en PBL barnehage, forutsatt at vi har en registrert e-post-adresse.

Hvis du lurer, PBL er en forkortelse for Private Barnehagers Landsforbund