Kontaktinformasjon

Telefon: 95282797
Adresse: Semsveien 7, 3163 NØTTERØY

Ledelse

Avbildet: Une May Indseth
Une May Indseth

Leder

Avbildet: Kristine Marstein
Kristine Marstein

Nestleder

Avbildet: Linn Eve Krogholm
Linn Eve Krogholm

HTV KS kommune - Styreverv

Nyheter

Generell illustrasjon som erstatning for bilde

Forslag til kommunebudsjett for 2024 - Dette er våre bekymringer

Kommuneadministrasjonens forslag til budsjett for 2024 viser streng kommuneøkonomi framover, med kutt i alle sektorer. Bakgrunnen for kuttene er et misforhold mellom utgifter og inntekter, der utgiftene øker alt for mye i forhold til de ressursene kommunen rår over. I oppvekst foreslås et flatt kutt i alle virksomheter på 1,5%. Ansvaret for hva som kuttes er overlatt til virksomhetslederne, noe som er krevende for dem. Våre hovedtillitsvalgte har uttrykt våre bekymringer til både politikere og administrasjon i de fora hvor vi har tilgang som fagforening. I tillegg har vi sendt et brev til politikerne i kommunestyret for å presisere våre bekymringer, før budsjettet blir vedtatt 13. desember.

08.12.2023

Hva mener partiene i Færder om saker i barnehage, ppt og tillitsvalgtsordningen?

Kommunevalg 2023: Dette mener partiene i Færder

Lurer du fortsatt på hvem som skal stemme på ved årets kommunevalg? Vi har spurt partiene som stiller til valg i Færder kommune om hva de mener om saker som er viktige for oss i barnehage, skole og støttesytemene.

05.09.2023

Kurs og møter

06.06.2024 kl. 08:30 - 11:30

ATV-kurs for skole

Frist: 05.06.2024

Vedrørende permisjon, vises det til Hovedavtalen med KS, Del B § 3-6.