Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Trøndelag.

Ledelse

Avbildet: Hilde Lein
Hilde Lein

Leder

Avbildet: Ståle Pedersen Bonsaksen
Ståle Pedersen Bonsaksen

Nestleder

Avbildet: Anita Holberg
Anita Holberg

Styremedlem

Avbildet: Monica Haaseth
Monica Haaseth

Styremedlem

Avbildet: Trond Iversen
Trond Iversen

Styremedlem

Avbildet: Siri Denstad Langlo
Siri Denstad Langlo

Styremedlem

Avbildet: Allan Lønvik
Allan Lønvik

Styremedlem

Avbildet: Ann-Kathrin Mulstad
Ann-Kathrin Mulstad

Styremedlem

Avbildet: Kai-Helge Nilsen
Kai-Helge Nilsen

Styremedlem

Avbildet: Cecilie Laugsand Olsson
Cecilie Laugsand Olsson

Styremedlem

Avbildet: Anne Lena Pedersen
Anne Lena Pedersen

Styremedlem

Avbildet: Paal Eckhoff Salvesen
Paal Eckhoff Salvesen

Styremedlem

Avbildet: Kristin Elvsveen Witry
Kristin Elvsveen Witry

Styremedlem

Avbildet: Signe Skjørholm
Signe Skjørholm

1. varamedlem

Avbildet: Hege Sletvold Slørdahl
Hege Sletvold Slørdahl

2. varamedlem

Avbildet: Guro Williksen Haug
Guro Williksen Haug

3. varamedlem

Avbildet: Gunhild Aune Olsen Høvik
Gunhild Aune Olsen Høvik

4. varamedlem

Avbildet: Håkon Thon
Håkon Thon

5. varamedlem

Avbildet: Erling Elias Skjelstad
Erling Elias Skjelstad

6. varamedlem

Avbildet: Richard Hanssen
Richard Hanssen

7. varamedlem

Avbildet: Wenche Kulseth Schanke
Wenche Kulseth Schanke

8. varamedlem

Avbildet: Odd Ragnar Deng Lerstøl
Odd Ragnar Deng Lerstøl

9. varamedlem

Avbildet: Trond Preben Pettersen Uthus
Trond Preben Pettersen Uthus

10. varamedlem

Avbildet: Ingunn Sollie
Ingunn Sollie

11. varamedlem

Avbildet: Espen Kongssund
Espen Kongssund

12. varamedlem

Avbildet: Øystein Skaslien
Øystein Skaslien

13. varamedlem

Avbildet: Robert Anthonsen
Robert Anthonsen

14. varamedlem

Avbildet: Ann-Kathrin Mulstad
Ann-Kathrin Mulstad

Kontaktperson BHG

Avbildet: Kai-Helge Nilsen
Kai-Helge Nilsen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Siri Denstad Langlo
Siri Denstad Langlo

Kontaktperson VGO

Avbildet: Paal Eckhoff Salvesen
Paal Eckhoff Salvesen

Kontaktperson UH

Avbildet: Hilde Lein
Hilde Lein

Kontaktperson FAS

Avbildet: Anita Holberg
Anita Holberg

Leder av lederråd

Avbildet: Anne Berit Bergsmo
Anne Berit Bergsmo

HTV KS fylke

Avbildet: Andrea Dyrendahl Dybdahl
Andrea Dyrendahl Dybdahl

HTV KS fylke

Avbildet: Lars Hjalmar Haukø
Lars Hjalmar Haukø

HTV KS fylke

Avbildet: Monica Haaseth
Monica Haaseth

HTV KS fylke

Avbildet: Cecilie Andersen
Cecilie Andersen

HTV, Helse Nord-Trøndelag HF

Avbildet: Iren Elisabeth Avdal
Iren Elisabeth Avdal

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, Espirabarnehagene

Avbildet: Christin Hagen
Christin Hagen

HTV, St Olavs Hospital HF

Avbildet: Cecilie Halland
Cecilie Halland

HTV, Statsforvalteren i Trøndelag

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Miriam Modalsli
Miriam Modalsli

HTV, Statped

Avbildet: Peter Mørk
Peter Mørk

HTV, NTNU - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Avbildet: Øyvind Kolbu Rognstad
Øyvind Kolbu Rognstad

HTV, SiT Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Norlandia Health & Care Group AS

Avbildet: Ragna Hovig Ødegaardshaugen
Ragna Hovig Ødegaardshaugen

HTV, Nord Universitet