Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Trøndelag.

Ledelse

Avbildet: Geir Røsvoll
Geir Røsvoll

Leder

Avbildet: Hilde Lein
Hilde Lein

Nestleder

Avbildet: Bente Aalberg
Bente Aalberg

Medlem

Avbildet: Ståle Pedersen Bonsaksen
Ståle Pedersen Bonsaksen

Medlem

Avbildet: Roger Hanssen
Roger Hanssen

Medlem

Avbildet: Guro Williksen Haug
Guro Williksen Haug

Medlem

Avbildet: Trond Iversen
Trond Iversen

Medlem

Avbildet: Hilde Kristin Lorentsen
Hilde Kristin Lorentsen

Medlem

Avbildet: Ann-Kathrin Mulstad
Ann-Kathrin Mulstad

Medlem

Avbildet: Toril Kuvene Skaret
Toril Kuvene Skaret

Medlem

Avbildet: Hege Sletvold Slørdahl
Hege Sletvold Slørdahl

Medlem

Avbildet: Trond Preben Pettersen Uthus
Trond Preben Pettersen Uthus

Medlem

Avbildet: Kristin Elvsveen Witry
Kristin Elvsveen Witry

Medlem

Avbildet: Håkon Thon
Håkon Thon

1. varamedlem

Avbildet: Hilde Merete Øia
Hilde Merete Øia

2. varamedlem

Avbildet: Siri Denstad Langlo
Siri Denstad Langlo

3. varamedlem

Avbildet: Audun Forr
Audun Forr

5. varamedlem

Avbildet: Kai-Helge Nilsen
Kai-Helge Nilsen

6. varamedlem

Avbildet: Signe Skjørholm
Signe Skjørholm

7. varamedlem

Avbildet: Erling Elias Skjelstad
Erling Elias Skjelstad

8. varamedlem

Avbildet: Siri Othelie By Rise
Siri Othelie By Rise

9. varamedlem

Avbildet: Ina Helen Pedersen
Ina Helen Pedersen

10. varamedlem

Avbildet: Beate Juliussen
Beate Juliussen

11. varamedlem

Avbildet: Ann-Kathrin Mulstad
Ann-Kathrin Mulstad

Kontaktperson BHG

Avbildet: Trond Iversen
Trond Iversen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Ståle Pedersen Bonsaksen
Ståle Pedersen Bonsaksen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Roger Hanssen
Roger Hanssen

Kontaktperson UH

Avbildet: Hege Sletvold Slørdahl
Hege Sletvold Slørdahl

Kontaktperson FAS

Avbildet: Ståle Pedersen Bonsaksen
Ståle Pedersen Bonsaksen

HTV KS fylke

Avbildet: Lars Tsujimoto Frengstad
Lars Tsujimoto Frengstad

HTV KS fylke

Avbildet: Monica Haaseth
Monica Haaseth

HTV KS fylke

Avbildet: Lars Hjalmar Haukø
Lars Hjalmar Haukø

HTV KS fylke

Avbildet: Bjørn Tranås
Bjørn Tranås

HTV KS fylke

Avbildet: Line Alvheim
Line Alvheim

HTV, Stiftelsen Kanvas

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Cecilie Halland
Cecilie Halland

HTV, Statsforvalteren i Trøndelag

Avbildet: Veronika Johansen
Veronika Johansen

HTV, Bakklandet barnehage

Avbildet: Miriam Modalsli
Miriam Modalsli

HTV, Statped

Avbildet: Hilde Mosve
Hilde Mosve

HTV, Helse Nord-Trøndelag HF

Avbildet: Kjersti Garnes Overvik
Kjersti Garnes Overvik

HTV, St Olavs Hospital HF

Avbildet: Øyvind Kolbu Rognstad
Øyvind Kolbu Rognstad

HTV, SiT Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Avbildet: Aud Inger Sandøy
Aud Inger Sandøy

HTV, Nord Studentsamskipnad

Avbildet: Torill Ringstad Sælen
Torill Ringstad Sælen

HTV, BUF Direktoratet